Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư Truyền hình: Bất cập trong dự án khu đô thị Long Sơn, thị xã Thái Hòa
09:12, 23/03/2023
Chương trình Hộp thư truyền hình kỳ này có những nội dung chính sau: 
1./ Xung quanh kiến nghị của người dân về những bất cập tại dự án khu đô thị Long Sơn, thị xã Thái Hòa. 
2./ Tư vấn pháp luật về điều kiện kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai.