4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777605d890929
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/mien-tay-xu-nghe/
Miền tây xứ Nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phương án phòng chống thiên tai ở miền núi
16:36, 23/07/2021
Thực tiễn cho thấy, hiện nay, nguy cơ xảy ra thiên tai ngày càng gia tăng, bất thường và gây thiệt hại nghiêm trọng tới sản xuất kinh doanh và tính mạng của người dân. Thực tế đó đặt ra yêu cầu công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới cần phải được quan tâm toàn diện hơn. Đặc biệt, trong điều kiện chúng ta vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định đời sống như hiện nay. Chính vì vậy, để ứng phó với diễn biến khó lường của thời tiết, các địa phương vùng miền núi, biên giới của tỉnh đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch sát thực tế, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.