4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777605d890929
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/mien-tay-xu-nghe/
Miền tây xứ Nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Điệu Tơm đón xuân
20:55, 28/01/2020
Trong chương trình Dân tộc miền núi và phát triển kỳ này mời các bạn cùng tìm hiểu những phong tục đón têt của bà con dân tộc Khơ mú qua điệu Tơm.