4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777605d890929
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/mien-tay-xu-nghe/
Miền tây xứ Nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Miền tây Nghệ An bảo tồn bản sắc văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới
15:19, 14/09/2020
Chương trình Dân tộc và Phát triển kỳ này sẽ phản ảnh vấn đề bảo tồn bản sắc văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới ở Miền tây Nghệ An.