4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Nghệ An nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc
15:54, 15/10/2020
Có những nội dung chính:
- Thông tin giáo dục nổi bật trong tháng
- Nghệ An nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc
- Tấm gương em Moong Văn Dương- học sinh người Khơ Mú và hành trình đi tìm con chữ