4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Những nét mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019
08:32, 20/06/2019
Có những nội dung chính: - Bản tin giáo dục đáng chú ý trong thời gian qua - Những nét mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 - Chuyên mục hoa học đường bạn Kim Thoa - Trường THPT Kim Liên