Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Môn giáo dục địa phương - câu chuyện nhìn từ thực tế
10:29, 23/04/2024
Theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, thì từ năm học 2021- 2022 môn giáo dục địa phương là môn học bắt buộc ở tất cả các cấp học. Đây sẽ là môn học cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội… của địa phương nơi mình sinh sống; từ đó bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước. Kỳ vọng là vậy, nhưng bước sang năm thứ 3 triển khai, nhiều trường học tại Nghệ An vẫn đang gặp phải những bất cập trong quá trình giảng dạy, khiến môn học này chẳng thể đạt được mục tiêu như kỳ vọng.