4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa578721bd0017876a1935368f6
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/tro-chuyen-cuoi-tuan/
Trò chuyện cuối tuần
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trò chuyện cuối tuần: Tiến sỹ Nguyễn Quang Cương - Người sáng lập Bảo tàng tư nhân đầu tiên của xứ Nghệ
21:00, 11/04/2021
Chọn yêu thương về xưa cũ. Chọn lấp đầy sợi thời gian. Chọn vỗ về chiều không gian. Đó là chốn đi về của Tiến sỹ văn học Nguyễn Quang Cương - người sáng lập Bảo tàng tư nhân đầu tiên của xứ Nghệ với 4 ngàn hiện vật, 3700 tài liệu, hình ảnh, bút tích về con người vày thiên nhiên của người Việt rất quý và hiếm: Bảo tàng Hoa Cương.