4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777626ae50960
4028eaa467639b47016777557bfd081d
/media/ky-su/ky-su-chau-au/
Ký sự Châu Âu
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ký sự Châu Âu - Tập 3: Viên - Thành phố của kiến trúc và âm nhạc
09:29, 09/11/2016

Rời Budapest của Hungary chúng tôi tiếp tục hành trình đến thành phố Viên thuộc Cộng hòa Áo thủ đô của đất nước nổi tiếng về âm nhạc và kiến trúc