4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777626ae50960
4028eaa467639b47016777557bfd081d
/media/ky-su/ky-su-chau-au/
Ký sự Châu Âu - Tập 1: Budapest - Hòn ngọc bên dòng sông Đa Nuýp
4028eaa467ea09b60167ecaae7ee703c
Ký sự Châu Âu
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ký sự Châu Âu - Tập 1: Budapest - Hòn ngọc bên dòng sông Đa Nuýp
09:10, 09/11/2016

Chảy qua đồng bằng Châu Âu trải qua hàng ngàn năm dọc theo đôi bờ con sông Đa Nuýp đã hình thành nên nhiều thành phố cổ kính xinh đẹp nhưng thơ mộng nhất là Budapest của Hungary