4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở xã Thanh Xuân, Thanh Chương
10:27, 10/12/2020
Hộp thư truyền hình:
- Vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở xã Thanh Xuân, Thanh Chương.
- Các quy định về cấp giấy chứng nhận đối với đất khai hoang.
- Nhắn tin bạn xem truyền hình.