4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Giải quyết nguyện vọng của khu dân cư Đồng Mý - Quỳnh Lập - Thị xã Hoàng Mai
09:38, 26/02/2021
Có những nội dung chính:
- Giải quyết nguyện vọng của khu dân cư Đồng Mý - xã Quỳnh Lập - Thị xã Hoàng Mai đề nghị thành lập xóm.
- Quyền của cá nhân đối với hình ảnh; căn cứ xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
- Nhắn tin bạn xem truyền hình.