4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Vì sao dân được giao đất sản xuất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSĐ?
08:14, 11/04/2019
Có những nội dung chính: - Vì sao dân được giao đất sản xuất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng? - Trả lời của UBND phường Quán Bàu thành phố Vinh về đơn thư của một số công dân tổ 8 khối 8 phường Quán Bàu. - Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng - Quyền cá nhân đối với hình ảnh của mình - Những nội dung của hợp đồng dịch vụ cấp nước.