4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Vướng mắc ở dự án khu công nghiệp Hưng Đông-Thành phố Vinh
08:28, 13/06/2019
Có những nội dung chính: Phóng sự: Vướng mắc ở dự án khu công nghiệp Hưng Đông-Thành phố Vinh; Trả lời phỏng vấn của Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An về chế độ nghỉ thai sản đối với giáo viên.