4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Vấn đề cấp Giấy CNQSD đất ở xã Quỳnh Vinh
09:43, 28/05/2020
Có những nội dung chính: - Vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vùng Căn Bòng - xã Quỳnh Vinh-Thị xã Hoàng Mai. - Chuyên mục “Trả lời bạn xem truyền hình” về: Điều kiện để tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông được giữ phương tiện vi phạm hành chính ...