Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Vì sao các làng nghề chưa nhận được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng?
15:08, 10/04/2024
Nghị quyết 06/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2019. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về di dời mặt bằng sản xuất, công nhận làng nghề, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo kiến nghị của nhiều làng nghề thì sau gần 5 năm, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn chưa được thực hiện!