Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Bất cập trong quy hoạch vùng nguyên liệu sản phẩm OCOP
16:06, 10/08/2023
Chương trình Hộp thư truyền hình kỳ này có những nội dung chính: 
1./ Bất cập trong quy hoạch vùng nguyên liệu sản phẩm OCOP 
2./ Tư vấn pháp luật về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.