4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f38ee10152
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/trang-dia-phuong/
Trang địa phương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 17/07/2019
08:29, 17/07/2019
Có những nội dung chính: - Quỳ Châu: các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp, ngành của địa phương triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả - Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả các hoạt động chính sách cho hội viên. - Hoàng Mai: Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè