4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f38ee10152
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/trang-dia-phuong/
Trang địa phương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 24/05/2019
10:13, 24/05/2019
Có những nội dung chính: - Hưng Nguyên: Hội truyền thống Trường Sơn phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động để nhân dân xây dựng NTM. - Tương Dương: Huy động mọi nguồn lực xóa nhà tranh tre, dột nát cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.