4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777557bfd081d
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/ky-su/
Ký sự
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 28/02/2020
06:10, 28/02/2020
Có những nội dung chính:
- Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2020.
- Nghệ An: Tập trung triển khai cơ chế tự chủ giai đoạn 2 trong cơ sở y tế là nội dung cuộc trao đổi với Giám đốc Sở y tế trong chuyên mục ĐTVCT.
- Những ảnh hưởng của dịch covid-19 đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động và văn hóa nghệ thuật