4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677755da130828
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/chuyen-muc/
Chuyên mục
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sức khoẻ của bạn: Dinh dưỡng mùa dịch Covid 19
16:46, 22/02/2020
Chương trình Sức khoẻ của bạn kỳ này Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thơm - Khoa dinh dưỡng - Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An sẽ tư vấn về dinh dưỡng mùa