4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677755da130828
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/chuyen-muc/
Chuyên mục
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Tình bạn ấm áp giữa hai cậu học trò nghèo có hoàn cảnh đặc biệt
14:00, 18/04/2019
Trong chương trình của tháng 4 này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị phóng sự "Tổ tư vấn tâm lý học đường" qua "Câu chuyện giáo dục"; ở tiểu mục "Hoa học đường" là câu chuyện về một tình bạn đẹp nơi huyện vùng cao Quỳ Châu