4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677755da130828
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/chuyen-muc/
Chuyên mục
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today: Ứng dụng CNTT trong bảo đảm, phát triển an ninh, quốc phòng
07:12, 17/07/2019
Có những nội dung chính: - Điểm những tin tức CNTT trong tháng qua - Ứng dụng CNTT trong bảo đảm, phát triển an ninh, quốc phòng - Tiểu mục thách thức IT với những phần quà hấp dẫn.