4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677755da130828
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/chuyen-muc/
Chuyên mục
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhân ái: Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Mười ở Công Thành - Yên Thành
09:01, 27/10/2020
Có những nội dung chính:
- Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé 10 tuổi bước đầu đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng
- Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Mười ở Công Thành - Yên Thành