4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777600bb2091e
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/khoi-nghiep/
Khởi nghiệp
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khởi nghiệp: Nguyễn Kim Cương - Khát vọng trong kỷ nguyên 4.0
21:16, 07/07/2019
Chương trình Khởi nghiệp kỳ này chúng tôi xin giới thiệu những chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của anh Nguyễn Kim Cương trong kỷ nguyên 4.0.