4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f4c0bf018b
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nhip-cau-nhan-ai/
Nhịp cầu nhân ái
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhân ái: Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Trọng Tú ở Thanh Liên - Thanh Chương
16:02, 20/07/2020
Có những nội dung chính: - Những hoạt động ý nghĩa của CLB Nồi cháo yêu thương thành Vinh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An - Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Trọng Tú ở Thanh Liên - Thanh Chương