4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f4c0bf018b
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nhip-cau-nhan-ai/
Nhịp cầu nhân ái
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhân ái: Hoàn cảnh éo le của GĐ anh Nguyễn Thế Hưng ở Quang Thành - Yên Thành
10:25, 21/12/2020
Có những nội dung sau:
- Khai trương và đi vào hoạt động Quán cơm 2.000 đồng thứ 2 tại thành phố Vinh nhằm chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân và người lao động nghèo.
- Địa chỉ cần được giúp đỡ là hoàn cảnh éo le của gia đình anh Nguyễn Thế Hưng, thôn Tân Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.