4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f4c0bf018b
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nhip-cau-nhan-ai/
Nhịp cầu nhân ái
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhân ái: Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của GĐ bà Phạm Thị Thảo ở xã Diễn Hồng, Diễn Châu
09:34, 20/01/2020
Có những nội dung chính:
- Nỗ lực chăm lo Tết cho người nghèo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của GĐ bà Phạm Thị Thảo ở xã Diễn Hồng, Diễn Châu