4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a887e08b0
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-truyen-hinh/
Thời sự truyền hình Nghệ An
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 02/08/2020
21:59, 02/08/2020
Có những nội dung chính:
1./ Tăng tốc xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19.
2./ Nghệ An chủ động các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
3./ Nâng cao hiệu quả hoạt động HTX góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
4./ Sống trong bất an vì hệ thống đường dây điện trần ở nông thôn.