4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sân chơi tiếng anh - English Challenge vòng thi quý III - 2019
13:23, 14/04/2019
Sân chơi tiếng anh - English Challenge vòng thi quý III - 2019 là sự góp mặt của 4 bạn nhỏ: Trần Hải Đăng - 5A Trường tiểu học Quỳnh Thiện B, Lê Kim Tuyết Hảo - 4B Trường tiểu học Bến Thủy, Ngô Đế Triết - 5A Trường tiểu học Nghĩa Xuân 2, Trần Duy Đăng - 5C Trường tiểu học Hà Huy Tập 2.