4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa5707a2d5201712a88bb9558d0
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/ke-chuyen-chien-sy/
Kể chuyện chiến sỹ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kể chuyện chiến sỹ: Những người lính hát
09:36, 07/05/2021
Văn nghệ sỹ, chiến sỹ Đoàn Văn công Quân Khu 4 là những chiến sỹ trên mặt trận Văn hóa - Tư tưởng. Người ta vẫn thường gọi họ bằng cái tên thân thương "những người lính hát". Trong quá trình lưu diễn phục vụ đồng bào, cán bộ chiến sỹ các tỉnh trên địa bàn QK4 và cả nước, đã có biết bao câu chuyện cảm động về tình yêu nghề, tình yêu nhân dân...Chương trình Kể chuyện chiến sỹ hôm nay sẽ là Những câu chuyện của Người lính hát với cán bộ chiến sỹ, nhân dân tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị..