4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa5707a2d5201712a88bb9558d0
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/ke-chuyen-chien-sy/
Kể chuyện chiến sỹ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kể chuyện chiến sỹ: Những ngày hoa lửa trên đất Chămpa
09:45, 18/09/2020
Những ngày hoa lửa trên đất Chămpa, những khó khăn của quân tình nguyện Việt Nam khi chiến đấu trên đất bạn Lào, tình đồng đội trong những phút giây sinh tử, sẽ là những câu chuyện do các cựu chiến binh - quân tình nguyện Việt Nam kể lại. Sau hơn 40 năm họ tìm lại nhau, để tôn vinh những hành động anh hùng tưởng như đã đi vào quên lãng.