4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa5707a2d5201712a88bb9558d0
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/ke-chuyen-chien-sy/
Kể chuyện chiến sỹ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kể chuyện chiến sỹ: Ân tình đồng đội
14:58, 13/07/2021
Mỗi năm đến dịp tháng 7, những người quân nhân lại bùi ngùi nhớ thương về những người đồng đội cũ của mình. Họ đã mãi mãi nằm lại bên dải đại ngàn hùng vỹ Trường Sơn, trên chiến trường còn vương mùi khói súng. Chương trình Kể chuyện chiến sỹ "Ân tình đồng đội" là những tấm lòng của người ở lại đối với người đã đi xa, là hành trình trở lại chiến trường xưa, tìm đồng đội, nguôi ngoai phần nào nỗi đau trong lòng những người mẹ, người vợ nơi hậu phương.