Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kể chuyện chiến sỹ: Đi tìm đồng đội
11:12, 14/10/2020
Sau 43 năm, những người đồng đội nay đã trên 70 tuổi, vượt Trường Sơn, sang chiến trường xưa trên đất bạn Lào tìm lại hài cốt những liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước. Nhưng sau 1 năm sau , hài cốt các liệt sỹ vẫn chưa trở về với đất mẹ! Mời quý vị theo dõi chương trình Kể chuyện chiến sỹ Đồng đội gọi tên anh!
NTV