Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kể chuyện chiến sỹ: Bâng khuâng con nhớ tới người
16:32, 18/05/2021
Những câu chuyện cảm động về Bác Hồ luôn thao thức, lay động trong tim mỗi chúng ta. Có thể bạn đã được nghe đâu đó những câu chuyện về Bác. Nhưng chi tiết câu chuyện được gặp Bác Hồ của người thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lân có 2 lần được gặp Bác Hồ, anh hùng Đinh Như Gia với kỷ niệm 5 lần gần gũi bên Bác thì quả là hết sức đặc biệt. Rồi câu chuyện của cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc với việc làm bình dị, đời thường nhằm chia sẻ khó khăn vất vả với bà con vùng Giáo càng làm cho tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thêm sức sống mạnh mẽ, lan tỏa hơn trong cuộc sống hôm nay. Kể chuyện chiên sỹ NTV với chủ đề "Bâng khuâng con nhớ tới Người" sẽ là lời tự tình, bâng khuâng xen lẫn sự tự hào, tin tưởng khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày tháng 5 lịch sử!
NTV