Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kể chuyện chiến sỹ: Bám biển quê hương
10:14, 05/05/2020
Kể chuyện chiến sỹ kỳ này sẽ là câu chuyện đến từ Đảo Mắt nơi cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt đang ngày đêm giữ biển trời quê hương
NTV