4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Khám phá Nghệ An
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khám phá Nghệ An: Bí ẩn những nét chữ cổ ở Khánh Sơn - Nam Đàn
08:30, 23/05/2020
Vẻ đẹp của những chữ Hán cổ được khắc lên núi Đồn không chỉ là hiện thân cho tư tưởng phát triển giáo dục độc đáo của Thám hoa Nguyễn Đức Đạt vào thời điểm cuối thế kỷ 19 lúc bấy giờ. Ở đó, còn hiện thân cho hình ảnh, minh triết của ông đồ xứ Nghệ vẫn còn lưu giữ với thời gian!