4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46994f88a0169c6f2e0a97174
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nhip-cau-nha-nong/
Nhịp cầu nhà nông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhà nông: Kỹ thuật chăm sóc cây trồng sau mưa bão
16:28, 05/08/2020
Nhịp cầu nhà nông kỳ này Ông Nguyễn Đình Hương - Phó chi cục trưởng - Chi cục trồng trọt và BVTV Nghệ An sẽ tư vấn chủ đề Kỹ thuật chăm sóc cây trồng sau mưa bão