4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46994f88a0169c6f2e0a97174
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nhip-cau-nha-nong/
Nhịp cầu nhà nông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhà nông: Giải pháp phòng bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ hè thu
11:06, 27/05/2020
Nhịp cầu nhà nông kỳ này Ông Phạm Văn Long - Phó phòng bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt và BVTV sẽ tư vấn chủ đề Giải pháp phòng bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ hè thu