Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, những vướng mắc từ thực tiễn
11:31, 23/12/2023

Với lợi thế là tỉnh có diện tích đất nông nghiệp lớn top đầu cả nước; những năm qua, Nghệ An đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để khuyến khích, hỗ trợ người dân và các hợp tác xã hình thành vùng sản xuất chuyên canh có quy mô lớn; hướng tới phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, khi triển khai các chính sách vào thực tiễn cuộc sống vẫn còn những khó khăn và vướng mắc...