Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất từ các Lâm trường bàn giao cho người dân
16:09, 26/03/2024
Trước thực trạng các công ty nông, lâm trường, tổng đội Thanh niên xung phong đang quản lý diện tích đất lớn, sử dụng không hiệu quả, trong khi người dân lại thiếu đất sản xuất; từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã thu hồi và bàn giao đất của các nông, lâm trường cho các địa phương để quản lý và giao cho người dân sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều diện tích đất chưa được thu hồi và bàn giao, nhiều người dân đã sinh sống ổn định hơn 30 năm nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.