Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Cần quan tâm đầu tư, tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích cách mạng
11:00, 19/02/2024
Nghệ An là một trong những cái nôi cách mạng và có nhiều di tích lịch sử gắn liền với quá trình những ngày đầu hoạt động của Đảng. Bên cạnh một số di tích đã được đầu tư, tôn tạo thì vẫn còn một số di tích hiện đang bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử truyền thống. Cần có sự quan tâm đầu tư, tu bổ, tôn tạo tốt hơn là nguyện vọng của đông đảo người dân, cấp uỷ và chính quyền các địa phương.