Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dân tộc & Phát triển: Những chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe vùng dân tộc thiểu số
11:03, 15/03/2024
Những năm qua, từ chương trình, dự án chính sách dân tộc, công tác khám chữa bệnh, CSSK cho đồng bào vùng DTTS được quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động y tế của tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. Nhận thức của người dân về chăm sóc khức khoe cũng từng bước thay đổi và nâng cao.