Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sau 10 năm thực hiện công tác giúp đỡ các xã nghèo ở Nghệ An
20:22, 28/04/2023
Công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây Nghệ An là một chủ trương đầy tính nhân văn, đem lại hiệu quả thiết thực cho người nghèo, xã nghèo miền Tây của tỉnh. Qua 10 năm thực hiện, Chương trình được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chung tay của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nên đã tạo sự chuyển biến tích cực về củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống tăng thu nhập của người dân nghèo tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bộ mặt nông thôn,miền núi có cnhieefu khởi sắc, kinh tế xã hội phát triển, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, ổn định an ninh biên giới góp phần thúc đẩy việc thực hiện có kết quả mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.