Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dân tộc & Phát triển: Khoảng trống nhân lực y tế vùng cao
09:29, 16/05/2022
Thực hiệnDự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (gọi tắt là Dự án 585) của Bộ y tế, Nghệ An có 11 bác sĩ được tăng cường từ tuyến Trung ương. Ngoài ra còn có một số bác sĩ được cử đi đào tạo chuyên khoa sâu khác...Tuy nhiên, khoảng trống nhân lực y tế tại các huyện vùng sâu, vùng xa vẫn chưa thể lấp đầy khi chưa tìm được giải pháp giữ chân bác sĩ trẻ ở lại công tác tại những vùng khó khăn.