Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kỳ Sơn: Phát triển các mô hình kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững
10:04, 04/03/2022
Năm 2015, Kỳ Sơn có gần 10 nghìn hộ nghèo, chiếm 65,57%, dân sôsinh sống trên địa bàn Đến năm 2020, còn hơn 6.915 hộ, chiếm 42,21%., Bình quân mỗi năm giảm 4,67%, Có được kết quả ấy là một chặng đường dài với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của trung ương của tỉnh, sự chung tay góp sức của nhiều sở ngành và đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ nỗ lực cố gắng của Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện biên giới Kỳ Sơn bằng những nghị quyết chuyên đề, những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, giúp địa phương được đánh giá và xếp vào diện nghèo nhất cả nước từng bước vươn lên