Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Vì sự bình yên trên biên giới
16:04, 15/11/2021
Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào dài trên 468 km (chiếm gần 1/4 tổng chiều dài biên giới Việt Nam - Lào); Nghệ An có 6 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng, chính quyền khu vực biên giới thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới và phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.