Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Để hợp tác xã vùng miền núi Nghệ An phát huy hiệu quả
11:22, 02/04/2021
Những năm qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển rộng khắp, góp phần mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò kinh tế tập thể ở những địa bàn này, cần đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ, sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX ở vùng DTTS và miền núi, góp phần hội nhập với sự phát triển KT-XH của cả tỉnh Nghệ An.
NTV