Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kỳ Sơn khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế vùng đặc thù
08:43, 14/02/2021
Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, theo từng thành phần kinh tế; Lồng ghép và đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.
NTV