Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
75 năm Công tác dân tộc - Dấu ấn một chặng đường
21:15, 29/04/2021
Nhân thức rõ vị trí miền núi và công tác dân tộc có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội bảo vệ quốc phòng, an ninh của cả tỉnh và khu vực Bắc trung Bộ. Ngay sau khi Chính phủ thành lập Nha dân tộc thiểu số, Tỉnh Nghệ An cũng sớm ra đời một tổ chức tham mưu công tác dân tộc miền núi với tên gọi “TY QUỐC D N THIỂU SỐ” tiền thân của Ban Dân tộc ngày nay để giúp Tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh chỉ đạo sát sao các huyện miền núi và lo việc “Tổ chức, giáo dục tư tưởng và mưu lợi ích cho đồng bào các dân tộc ít người”. 
NTV