Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Miền núi Nghệ An, bộn bề trước năm học mới
17:18, 03/09/2021
Hơn 500 cơ sở giáo dục đang phải trưng dụng làm điểm cách ly tập trung dịch covid 19.
Hơn 1 nghìn điểm trường lẻ CSVC xuống cấp, trong đó chủ yếu là các trường học miền núi.
Chưa đến 20% các trường học ở vùng núi cao có thể đáp ứng yêu cầu học online là những thách thức hiện hữu không nhỏ mà đối với ngành giáo dục đặc biệt là các trường học vùng cao khi bước vào năm học mới
NTV