Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bước chuyển từ nghị quyết 25/2016 của HĐND tỉnh Nghệ An
15:45, 26/03/2021
Khu vực miền tây Nghệ an ngoài việc được hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước thì cách đây 5 năm, ngày 4/8/2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 25/ 2016 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã không được hưởng chính sách từ nghị quyết 30 a của Chính phủ… có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên. Theo đó, có 44 xã thuộc địa bàn 6 huyện miền núi gồm Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp được thụ hưởng chính sách này. Nghị quyết 25 thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững tại các huyện miền tây xứ Nghệ. Đến nay, những địa phương được thụ hưởng chính sách từ nghị quyết 25 HĐND tỉnh đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất tinh thần ngày càng đi lên. 
NTV