Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhìn lại công tác giảm nghèo ở miền núi Nghệ An
11:33, 10/12/2021
Thu hẹp khoảng cách giữa miền núi cao với miền xuôi cho người dân bằng các chương trình, dự án, từng bước nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là các vùng đặc thù là một trong những vấn đề trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng các huyện vùng miền núi, biên giới của tỉnh đặt ra. Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2021, mặc dù có nhiều tác động khách quan từ đại dịch Covid, nhưng bằng sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền các cấp, công tác xoá đói, giảm nghèo ở vùng cao Nghệ An đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực.