Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hiệu quả công tác trợ giúp xã hội ở Nghệ An
15:01, 17/12/2021
Nghệ An là tỉnh có dân số đông và số đối tượng bảo trợ xã hội lớn, tập trung nhiều ở các huyện miền núi. Hiện nay, toàn tỉnh có 147.493 đối tượng đang hưởng trợ cấp tại cộng đồng và 995 đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ giáo dục tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội . Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành chuyên môn, chính quyền, đoàn thể các cấp đã triển khai thực hiện tốt các chính sách về bảo trợ xã hội, qua đó đã góp phần động viên các đối tượng và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, đồng thời góp phần ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.