Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
10:40, 10/10/2022
Những năm qua, bằng hành động cụ thể, các địa phương đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền của phụ nữ DTTS..Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, phụ nữ DTTS vẫn phải đối mặt với các rào cản trong tiếp cận và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Song với các chương trình, đề án đã và đang được triển khai, hy vọng mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu sẽ sớm mang lại những thay đổi tích cực đối với phụ nữ và trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số trong thời gian tới!