Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hiệu quả từ chương trình giúp đỡ xã nghèo miền Tây
08:10, 23/06/2022
Cuộc vận động ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An được Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2012; sau 10 năm đã mang lại hiệu quả thiết thực; Từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi miền tây xứ Nghệ, góp phần ổn định an ninh biên giới và thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.