Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng cao biên giới Nghệ An - những cách làm sáng tạo
16:05, 02/06/2022
Với đặc thù điều kiện kinh tế xã hội, xuất phát điểm thấp; các xã vùng biên giới Nghệ An vô cùng khó khăn khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy mà năm 2018, Chính phủ đã ban hành riêng một đề án nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng cho 27 xã biên giới của tỉnh. Từ đó, nhiều xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các tiêu chí. Bộ mặt nông thôn vùng biên giới đã có những đổi thay rõ nét, đời sống đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện, hàng trăm hộ đã thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các xã khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn.