Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chăn nuôi gia súc – hướng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi
15:00, 31/08/2022
Với diện tích đất tự nhiên rộng cùng những cánh rừng bạt ngàn, nguồn thức ăn dồi dào, Phát triển chăn nuôi đại gia súc được xem là hướng đi phù hợp nhằm khai thác lợi thế về đất đai, nguồn lao động và là bước đệm để người dân mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa. Góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân khu vực miền núi. Tuy nhiên chăn nuôi đại gia súc ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.