Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững
07:49, 23/12/2022
Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa ra nghị quyết tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mỗi năm khoảng 1% - 1,5%, trong đó vùng miền núi từ 2% - 3%. Là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, dân số đông thứ 4 cả nước; với 76 xã thuộc khu vực 3- xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo trên địa bàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Nghệ An đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp để đạt mục tiêu đề ra. Trong năm 2022 Tỉnh nghệ an đã thực hiện quyết liệt , đồng bộ và đã đạt được những kết quả bước đầu. Đây chính là sự tiếp nối để năm 2023 và những năm tiếp theo, hoạt động giảm nghèo sẽ có những bước chuyển biến mạnh mẽ, giúp người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn.