Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dân tộc - Miền núi & Phát triển: Giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số rất ít người
10:00, 15/12/2022
Thời gian qua, với sự quan tâm cùng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực của Đảng và Nhà nước đời sống của đồng bào Đan Lai và Ơ Đu đã có những đổi thay đáng ghi nhận. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, văn hóa, giáo dục được nâng cao. Nội dung này sẽ có trong chương trình Dân tộc, miền núi & Phát triển hôm nay