Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khoa học & Công nghệ: Ứng dụng chương trình giáo dục STEM trong nhà trường
07:34, 12/01/2024

Giáo dục STEM là xu hướng toàn cầu, là một phương thức thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường sự cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới. Ngành GD-ĐT Nghệ An đã triển khai ứng dụng chương trình STEM vào 4 cấp học trong hệ thống nhà trường nhằm góp phần đổi mới giáo dục phổ thông. Chương trình Khoa học & Công nghệ kỳ này mời quý vị cùng tìm hiểu mô hình ứng dụng chương trình giáo dục Stem trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An”