Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ngành công thương Nghệ An - 70 năm dấu ấn 1 chặng đường
08:33, 14/05/2021
Trong 4 trụ cột của đất nước là “nông - công - thương - trí”, thì ngành Công Thương quản lý đến 2 trụ cột: công nghiệp; thương mại và dịch vụ. Lĩnh vực này đóng vai trò là xương sống, là một trong những nền tảng cơ bản để phát triển nền kinh tế. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành công thương Nghệ An đã đóng góp đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng kiến thiết quê hương và phát triển kinh tế-xã hội của Nghệ An.  
NTV