Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tinh hoa võ thuật cổ truyền trên đất Nghệ
15:48, 20/02/2021
Võ cổ truyền Việt Nam- di sản văn hóa truyền thống, ra đời, phát triển song hành cùng các cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Võ cổ truyền không chỉ là những bài võ rèn luyện kỹ năng, hướng tới sự hòa hợp về thể chất và tinh thần, mà còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ, tính nhân văn của người Việt Nam. Những năm gần đây, võ cổ truyền phát triển mạnh mẽ trên khắp các vùng miền của đất nước. Đặc biệt, ở Nghệ An, rất nhiều môn phái Võ cổ truyền đã được gây dựng và ngày càng phát triển, như một cách để người Nghệ góp phần bảo tồn, phát huy những tinh hoa của đạo võ Việt Nam.
NTV