Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT-Today: Nghệ An triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa tuyến cơ sở
08:42, 14/10/2020
Có những nội dung chính:
- Những thông tin CNTT nổi bật trong tháng
- Nghệ An triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa tuyến cơ sở
- Tiểu mục Hỏi đáp IT
NTV