Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today: Tiện ích của Ứng dụng Bluzone đối với công tác phòng chống dịch Covid-19
07:22, 03/09/2020
Có những nội dung chính:
- Những thông tin công nghệ nổi bật trong tháng;
- Tiện ích của Ứng dụng Bluzone đối với công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Hỏi đáp về cách thức cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone một cách hiệu quả.
NTV