Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cuộc sống Số: Đào tạo nhân lực thích ứng với chuyển đổi số
10:05, 20/04/2023
Chương trình Cuộc sống Số kỳ này có những nội dung chính: 
 1./ Lộ trình giải quyết vấn nạn sim rác. 
 2./ Người dùng nhiều sim điện thoại sẽ bị thanh tra. 
 3./ Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra nhiều sai phạm của TikTok. 
 4./ Đào tạo nhân lực thích ứng với chuyển đổi số.